Historia


Huset

Huset är ett av de äldsta i Gamla stan med den gamla stadsmuren från 1200- talet intakt i lokalen. På bottenplanet åt Österlånggatan fanns ett stall på 1700-talet. På 1800-talet var här ett segelmakeri. Källaren användes tidigare som ett ägglager.

Gatan

Baggensgatan är en fortsättning på Bollhusgränd och går parallellt med Österlånggatan. Den gick precis innanför den gamla stadsmuren och har kvar sin lätt böjda sträckning.

Sitt namn har gatan fått efter amiralen Jakob Bagge som bodde i hörnet mot Svartmangatan. 1596 kallades gatan för Jacob Bagges gata och innan dess hette den ”mellan murarna östan till”.